Budapest historikus városszövetének beavatkozási lehetőségei

Szerző
Közreműködő
Tanszék
Dátum

A tanulmány témája Budapest városszerkezeti, városképi szempontból védendő karakterű területein, jellemzően historizáló építészeti stílusban épített, egységes nagyvárosi szövetet alkotó, dominánsan lakófunkciójú épületek által lefedett településrészek. A tanulmány javaslatokat fogalmaz meg a fenti épületek jövőjét illetően, számba veszi azokat az építészeti-műszaki eszközöket, melyekkel ez a több mint 100 éves épületállomány megújulhat, feltárja a beavatkozások jogi, gazdasági hátterét és a konkrét lehetőségeket városi összefüggésbe helyezi.

Az anyag kettős céllal készült: egyrészt a főváros számára nyújt háttéranyagot, másrészt olyan felhasználókat (főépítészek, hatósági szakemberek, társasházak, lakók) céloz meg, akik kézikönyvként tudják használni a különböző javaslatokat. Ezért a felelősség is nagy: a szerzők nem utópiákat gyártottak, hanem kipróbált, ellenőrzött megoldásokat mutatnak be. A racionalitás mellett azonban cél volt, hogy a konkrét gazdasági-műszaki javaslatok egy tágabb spektrumú Budapest-vízióba illeszkedjenek bele. Ennek lényege, hogy a város – egyetemes értékeinek megőrzése mellett – élhető közeget kínáljon lakói számára.

  • TÉMA

  • TÍPUS

  • KÉPZÉS